Case

Lokale melkveehouders rendabeler en meer toekomstbestendig maken

Tanja Goedhart, Projectmanager DDP

Kennisdelen met Dairy Development Programme voor meer welvaart

Leestijd:
3 minuten

Case FrieslandCampina heeft bijna 150 jaar zuivelervaring en zet deze expertise onder andere via het Dairy Development Programme in om lokale melkveehouders te ondersteunen bij het duurzaam ontwikkelen van hun melkveebedrijf. Het programma draait in acht landen in Azië, Afrika en Oost-Europa, waar FrieslandCampina ook lokaal melk ophaalt en verwerkt. Jaarlijks nemen in die landen meer dan 75.000 melkveehouders deel aan een training.

Trainingen zijn erop gericht om de kwaliteit van de melk en de productiviteit te verhogen

Projectmanager Tanja Goedhart: “Door kennis te delen via het Dairy Development Programme helpt FrieslandCampina lokale melkveehouders – met relatief kleine melkveebedrijven – om hun bedrijf rendabeler en meer toekomstbestendig te maken. Trainingen zijn erop gericht om de kwaliteit van de melk en de productiviteit te verhogen. Zo kunnen de melkveehouders meer verdienen en lokale gemeenschappen worden voorzien van melk van betere kwaliteit. Naast trainingen werken we – samen met partners – aan het verbeteren van de infrastructuur rondom de melkcollectie. Zo draagt FrieslandCampina bij aan voedselzekerheid, het duurzamer produceren van melk en het verbeteren van de positie van melkveehouders en hun families in de focuslanden. Dit draagt ook bij aan de business van FrieslandCampina en de relatie van de onderneming met lokale stakeholders, zoals overheden. Het is een schoolvoorbeeld van inclusief ondernemen.”

Stapje-voor-stapje beter

Het Farmer2Farmer-programma, onderdeel van het Dairy Development Programme, is gericht op kennisoverdracht van Nederlandse melkveehouders aan hun collega’s in het buitenland, waaronder Indonesië. Tanja: “25 Nederlandse melkveehouders zijn getraind en gecertificeerd om hun collega’s ter plaatse te adviseren in bedrijfsvoering. Met behulp van een checklist worden alle aspecten van de bedrijfsvoering, zoals voer- en watermanagement, jongvee-opfok, melken en stalinrichting onder de loep genomen. Op basis hiervan krijgt de lokale melkveehouder ook één-op-één advies van een Nederlandse collega. Dat wordt later opgevolgd door het lokale team van FrieslandCampina in de landen. Door de melkveehouders gericht te adviseren, trainen en structureel te begeleiden, helpen we hen om stapje-voor-stapje beter te worden.”

DDP draait in Azië, Afrika en

Oost-Europa

Inspireren

“Ook komen in het kader van het Farmer2Farmer-programma melkveehouders uit het buitenland op bezoek in Nederland,” vertelt Tanja. “In 2019 hebben we vier boeren uit Indonesië ontvangen die hebben deelgenomen aan het programma. Zo hopen we hen te inspireren met onze praktijk van de melkveehouderij.” Een van de deelnemers was Nenih uit Lembang op West-Java: “Het grote verschil tussen Nederland en Indonesië is de toepassing van technologie op de boerderij en daarnaast het goede mestmanagement. Wat we gemeen hebben, is dat we hard werken en passie hebben voor het bedrijf en onze koeien.”

Indonesië is een belangrijke markt voor FrieslandCampina

Indonesië is een belangrijke markt voor FrieslandCampina. We zijn daar al bijna honderd jaar aanwezig met onder andere het merk Frisian Flag, in de volksmond Susu Bendera. Populaire producten zijn gecondenseerde melk en kindervoeding. Daarnaast worden ready-to-drink-producten steeds belangrijker.

Aandacht voor vrouwelijke melkveehouders

“In het Dairy Development Programme wordt onder andere ook aandacht geschonken aan de uitdagingen voor vrouwelijke melkveehouders,” zegt Tanja. We zien dat vrouwen in de meeste landen een belangrijke rol spelen in de melkveehouderij, maar dat hun opkomst bij trainingen om allerlei redenen laag is. Bij specifieke trainingen voor vrouwen in Nigeria en Pakistan zijn heel goede resultaten geboekt op het gebied van melkkwaliteit en productiviteit waardoor zij meer konden gaan verdienen. Daarnaast hebben we ook gezien dat de programma’s sociale impact hebben, omdat vrouwen meer waardering krijgen voor het werk dat ze doen. We zijn nu bezig om een dergelijk programma in Indonesië op te zetten.”

FrieslandCampina

27-02-2020

Meer verhalen zoals deze

218%

Groei-index-volume
Succes Chocomel
in Duitsland

77.934

Lokale boeren die deelnemen
aan een training in DDP-landen

Jaarverslag 2019

Bedrijfsresultaat en winst stijgen

3 min

Meer waarde uit basiszuivel met mozzarella

Goede inkomsten
voor onze boeren

Netto-omzet

11.297

in miljoenen euro’s

Onze thema’s

Betere voeding voor de wereld

Goede inkomsten voor onze boeren

Nu en in de toekomst