Nu en in
de toekomst

Duurzaamheid: leidende rol binnen de zuivelsector

FrieslandCampina wil een leidende rol vervullen binnen de zuivelsector met duurzaamheid. Samen met de leden-melkveehouders werkt de onderneming daarom al jaren aan het verkleinen van zijn ecologische voetafdruk.

Interview

6 min

Ketenduurzaamheid én waardecreatie

2 min

In 2025 alle verpakkingen 100% recyclebaar

3 min

Op koers naar elektriciteitsneutrale productieketen in 2025

83%

Van alle verpakkingsmaterialen
Vrij van kunststof

Jaarverslag 2019

Reductie uitstoot broeikasgassen op melkveebedrijven

3 min

De melkveehouder als duurzame energieleverancier

Nu en in
de toekomst

87%

Duurzame
agrarische grondstoffen

77% in 2018

van het totale volume
ingekochte grondstoffen.

Jaarverslag 2019

Succesvolle verdere introductie van ‘On the way to PlanetProof’-zuivel

423

GWh in 2019

Duurzaam opgewekte energie: zon, wind en biogas

‘Leiderschap in duurzaamheid en innovatie’

Hein Schumacher, CEO FrieslandCampina

Onze thema’s

Betere voeding voor de wereld

Goede inkomsten voor onze boeren

Nu en in de toekomst