Case

De melkveehouder als duurzame energieleverancier

René van der Linden & Ruth IJspeert

Stroom met zon- en windenergie en monomestvergisting

Leestijd:
3 minuten

Case FrieslandCampina wil koploper zijn in duurzaamheid en heeft als doelstelling om in 2050 CO2-neutraal te zijn. Hiervoor is een ambitieus programma uitgewerkt als onderdeel van onze strategie Our Purpose, Our Plan: “leiden met duurzaamheid”. Het programma strekt zich uit binnen het domein van voeding, boerderij, productielocaties en verpakkingen. Bij het verwezenlijken van dit doel speelt duurzame energie in de gehele keten een belangrijke rol. René van der Linden en Ruth IJspeert, beiden projectmanager “Hernieuwbare Energie”, vertellen er meer over.

Coöperatief ondernemerschap: gezamenlijk waarde toevoegen aan je product en verkopen in de markt

René: “Onze ambitie is dat in 2025 alle elektriciteit die FrieslandCampina wereldwijd gebruikt, duurzaam wordt opgewekt in onze eigen keten. Om dit te bereiken, werken we samen met onze leden-melkveehouders door op hun melkveebedrijven stroom op te wekken. Dat gebeurt als zonne-energie, windenergie en via monomestvergisting, waarbij energie wordt gewonnen uit biogas. Als gemiddeld iedere melkveehouder twee keer zijn eigen elektriciteitsbehoefte opwekt, kunnen we die ambitie waarmaken.”

Gezonde en duurzame bedrijfsvoering voor hele keten

Veel leden-melkveehouders zijn zelf al bezig met het opwekken van duurzame energie. René: “Wij willen dit verder versnellen door samen te werken in de driehoek melkveehouder, FrieslandCampina en een externe partner. De melkveehouder staat centraal en tegelijk ontstaat er een vruchtbare samenwerking met winst voor iedere partij. De melkveehouder kan zijn bedrijf verduurzamen en daarmee geld verdienen. En onze partners kunnen door deze samenwerking hun bedrijf en propositie ontwikkelen. Voor FrieslandCampina zit de winst vooral in het behalen van onze energieambitie en het coöperatief ondernemerschap, zodat de hele keten een gezonde en duurzame bedrijfsvoering heeft.”

Duurzaam opgewekte energie:

zon, wind en biogas

Zonne- en windenergie van de melkveehouderij

Ruth: “In Nederland zijn er inmiddels zo’n 2.500 leden-bedrijven met zonnepanelen. Een deel van deze leden zijn zelf aan de slag gegaan. Om het aantal leden-bedrijven met zonnedaken echter te verhogen, zijn we in 2016 gestart met het Solar-project in samenwerking met GroenLeven. Via dit project kunnen leden-melkveehouders via onze partner GroenLeven zonnepanelen laten plaatsen via een dakhuurconstructie. Sinds 2019 is er in samenwerking met onze partner E.A.Z. Wind ook de mogelijkheid om een kleine windmolen bij melkveebedrijven te plaatsen. Zo ontzorgt FrieslandCampina zijn leden-melkveehouders en biedt het extra voordelen -zoals korting voor haar leden- bij het plaatsen van installaties voor het opwekken van duurzame energie. Er zijn inmiddels al zo’n 120 leden melkveehouders met een kleine windmolen en er zijn zeker nog 450 geïnteresseerden.”

Is de combinatie van een kleine windmolen en zonnepanelen ook mogelijk? Ruth: “Jazeker, dat is zelfs een mooie spreiding om het gehele jaar door effectief energie op te kunnen wekken. In de zomer heb je zon en in de winter meer wind.”

Energie uit mest

Naast zonne- en windenergie kan ook uit mest energie worden gewonnen via monomestvergisting. René vertelt: “Dat is een installatie waarbij biogas uit mest wordt gewonnen. Die wordt omgezet in groen gas of in elektriciteit en warmte. Monomestvergisting heeft meerdere voordelen – enerzijds reduceert het de uitstoot van methaan (een broeikasgas) en stikstof en anderzijds kan er duurzame energie mee worden opgewekt. Er zijn nu acht installaties in gebruik bij onze melkveehouders en nog tien in aanbouw. Deze technologie heeft zich, dankzij het coöperatieve initiatief Jumpstart en de inspanningen van de partners* snel ontwikkeld. Het biedt veel perspectieven om de komende jaren door te groeien.”

Genoeg elektriciteit voor 140.000 huishoudens

De melkveehouder kan de opgewekte energie gebruiken voor zijn eigen bedrijf of, wanneer hij meer produceert dan hij zelf verbruikt, energieleverancier zijn voor andere gebruikers. Dan levert hij stroom terug aan het net. “Als je die drie stromen (zon, wind, biogas) samen optelt, is er in 2019 ongeveer 420 gigawattuur duurzame energie opgewekt,” vervolgt René. “Dat is genoeg voor 140.000 huishoudens en ongeveer 40 procent van de doelstelling om in 2025 in onze keten elektriciteitsneutraal te zijn. Dat is ook een belangrijke stap naar onze CO2-neutraliteit in 2050. Als je bedenkt dat nu al bij ongeveer de helft van alle duurzame energie die in Nederland wordt opgewekt agrariërs zijn betrokken, is dat iets waar je trots op mag zijn.”

Meer mogelijkheden in het buitenland en in de keten

“De komende drie jaar gaat FrieslandCampina ook kijken naar de mogelijkheden van duurzame energieproductie bij de leden-melkveehouders in België en Duitsland,” zegt Ruth. “En uiteraard kijken we ook verder in de keten naar mogelijkheden om deze nog meer te verduurzamen en energieneutraal te maken. Bijvoorbeeld door zonnepanelen op de daken van onze fabrieken te plaatsen.”

* Biolectric, Host, BiogasPlus/Engie, Fabiton & Askove

FrieslandCampina

27-02-2020

Meer verhalen zoals deze

Interview

6 min

Ketenduurzaamheid én waardecreatie

2 min

In 2025 alle verpakkingen 100% recyclebaar

Jaarverslag 2019

Succesvolle verdere introductie van ‘On the way to PlanetProof’-zuivel

423

GWh in 2019

Duurzaam opgewekte energie: zon, wind en biogas

Jaarverslag 2019

Reductie uitstoot broeikasgassen op melkveebedrijven

Onze thema’s

Betere voeding voor de wereld

Goede inkomsten voor onze boeren

Nu en in de toekomst