Case

In 2025 alle verpakkingen 100% recyclebaar en in 2050 volledig circulair

Sjoerd van Sprang & Tim Mulder

Respackt: fact-based kiezen voor de duurzaamste verpakking

Leestijd:
2 minuten

Case Hoe kies je op basis van data voor de duurzaamste verpakking, zonder concessies te doen aan productbescherming en voedselveiligheid? FrieslandCampina heeft hiervoor de softwaretool Respackt ontwikkeld, een innovatie die qua volledigheid en maatwerk uniek is.

We ontwikkelen standaarden die industriebreed kunnen worden gebruikt op het gebied van meten en monitoren

“FrieslandCampina heeft als doel dat in 2025 al zijn verpakkingen 100% recyclebaar zijn en in 2050 volledig circulair, liefst nog eerder,” vertelt Sjoerd van Sprang, Manager Sustainability & Innovation Communication. “Met Respackt hebben we in 2019 ons wereldwijde portfolio geanalyseerd op verpakkingsduurzaamheid. Daarbij hebben we niet alleen gekeken naar bijvoorbeeld gebruik van grondstoffen en CO2-impact maar ook naar mogelijke voedselverspilling door restanten die in de verpakking achterblijven. Op basis daarvan maken we nu keuzes voor ons bestaande assortiment en uiteraard gebruiken we Respackt ook bij de ontwikkeling van al onze nieuwe producten.”

Alle verpakkingsvarianten en variabelen

Tim Mulder, Development Specialist Packaging en verantwoordelijk voor de ontwikkeling van Respackt, voegt toe: “Respackt geeft een score voor alle mogelijke verpakkingsvarianten – op  duurzaamheid, recyclebaarheid en mogelijke voedselverspilling. Denk bijvoorbeeld aan de keuze voor een melkverpakking van plastic, glas of karton – en alle denkbare variabelen die daarbij een rol spelen. Bijvoorbeeld materiaalverbruik en recyclebaarheid maar ook gewicht en de gevolgen voor logistiek.”

Respackt werkt op basis van wetenschappelijke data en houdt ook rekening met regionale verschillen, bijvoorbeeld op het gebied van afvalverwerking en energiegebruik. Tim: “Hoewel je het liefst standaardiseert, kan duurzaamheid een reden zijn om lokale verpakkingsvarianten te ontwikkelen.”

Respackt: fact-based kiezen

Voor de duurzaamste verpakking

Betere verwerkbaarheid en herbruikbaarheid in keten

Sjoerd: “Als voorloper op het gebied van duurzaamheid spelen we hiermee perfect in op de vraag naar duurzame producten van zowel retailer als consument. Dat betekent in het begin investeren, maar door schaalgrootte kan dat uiteindelijk ook tot kostenbesparingen leiden. Zowel bij ons als in de keten door bijvoorbeeld betere verwerkbaarheid en herbruikbaarheid. Het breder beschikbaar stellen van Respackt is voor ons ook zeker bespreekbaar. Werken op basis van data en monitoren zit in ons DNA en we hebben al vaker branchebrede standaarden ontwikkeld, zoals de Biodiversiteitsmonitor (samen met WNF en de Rabobank).”

FrieslandCampina

27-02-2020

Meer verhalen zoals deze

Interview

6 min

Ketenduurzaamheid én waardecreatie

2 min

In 2025 alle verpakkingen 100% recyclebaar

Jaarverslag 2019

Succesvolle verdere introductie van ‘On the way to PlanetProof’-zuivel

423

GWh in 2019

Duurzaam opgewekte energie: zon, wind en biogas

Jaarverslag 2019

Reductie uitstoot broeikasgassen op melkveebedrijven

Onze thema’s

Betere voeding voor de wereld

Goede inkomsten voor onze boeren

Nu en in de toekomst