Interview

De balans vinden tussen gezond en lekker voelt als een spannend huwelijk

Petra Dekker & Tom van Hengstum

Hoogwaardige kwaliteitszuivel die bijdraagt aan gezonde en duurzame voeding voor iedereen

Leestijd:
5 minuten

Interview FrieslandCampina wil met hoogwaardige kwaliteitszuivel bijdragen aan gezonde en duurzame voeding voor iedereen, voor nu en in de toekomst. Maar naast het gezondheidsaspect moet zuivel natuurlijk ook goed smaken, voldoende houdbaar zijn en aan functionele eisen voldoen. Petra Dekker, Corporate Manager Nutrition & Health, en Tom van Hengstum, Director Technology & Innovation Dairy Essentials, vertellen hoe ze hier de juiste balans in vinden aan de hand van het zoutreductieprogramma voor kaas.

“Zoutreductie is belangrijk omdat veel consumenten te veel zout binnen krijgen. Het meeste zout eten we tijdens de warme maaltijd, maar ook via brood, kaas en vleeswaren krijgen we zout binnen,” vertelt Petra. “Te veel zout kan hoge bloeddruk veroorzaken. In de strijd tegen welvaartziektes – overgewicht en voedinggerelateerde ziektes – is het volgens de Wereldgezondheidsorganisatie WHO belangrijk om de inname van zout, suiker en vet te beperken.”

Tom bepaalt de grenzen van wat technisch mogelijk is en ik probeer daar qua gezondheid het maximale uit te halen. Uiteindelijk komen we er samen altijd uit

Petra Dekker

Verantwoordelijkheid nemen

“Uiteraard nemen we als FrieslandCampina hierin onze verantwoordelijkheid en hebben we voor al onze producten de Global Nutritional Standards ontwikkeld,” vervolgt Petra. “Het is een overzicht dat aangeeft aan welke voedingskundige eisen – bijvoorbeeld voor zout, suiker en vet – moet worden voldaan om tot een gezonder productaanbod te komen. Die hebben we niet zelf bedacht, maar ontleend aan de voedingskundige criteria van Choices International Foundation. Dat is een stichting met onafhankelijke wetenschappers die wereldwijde criteria voor zout, suiker en vet hebben gedefinieerd om gezondere producten te ontwikkelen. Deze criteria worden door de WHO erkend en hebben we in onze standaard overgenomen.”

Uiteraard zorgen we er bij productontwikkeling voor dat al onze nieuwe producten getoetst worden aan de Global Nutritional Standards

Tom van Hengstum

Impact

“Als het om zoutreductie in kaas gaat, dan praat je vooral over minder zout gebruiken,” legt Tom uit. “En dan bedoel ik fors minder. In ons productenportfolio van Goudse 48+-kaas maar liefst 22%! Omdat dit de meest gegeten kaas is in Nederland en een van onze grootste kaasproducten qua volume, heeft dat ook impact. Die reductie hebben we in een periode van tien jaar geleidelijk doorgevoerd, zodat de consument stapsgewijs aan de zoutverlaging heeft kunnen wennen. Dit alles hebben we gedurende dit traject door middel van smaakonderzoek gevolgd.”

Gezamenlijke aanpak

“We zijn overigens niet de enige kaasproducent die de hoeveelheid zout verlaagt. We hebben met andere kaasproducenten afgesproken dit gezamenlijk te doen – zodat de consument aan die nieuwe standaard kan wennen,” vervolgt Tom. Dit is in Nederland als een brancheafspraak in het Akkoord Verbetering Productsamenstelling vastgelegd. Dat akkoord betreft alle producten waarin zout, suiker en vet worden verminderd.”

Petra geeft aan dat die reductie van 22% (nog) niet voor het totale kaasaanbod geldt. “We praten hier over Nederland en natuurlijk wordt hier ook kaas uit andere landen geïmporteerd. We hebben daarom bij de Europese Commissie ervoor gepleit om hier ook internationaal afspraken over te maken.”

Grenzen

“Uiteraard zitten er wel grenzen aan het verlagen van de hoeveelheid zout,” zegt Tom. “Ten eerste is zout heel belangrijk voor de smaak. Daarnaast heb je zout nodig voor de houdbaarheid van kaas en ten slotte is het belangrijk voor de textuur. Dan moet je denken aan de stevigheid van de kaas, want hoe minder zout je gebruikt hoe zachter de kaas wordt. Dat kan in de verwerking een probleem worden, denk aan raspen en snijden van kaas.”

Spannend huwelijk

Is het dan moeilijk om die belangen van enerzijds gezondheid en anderzijds lekker en functioneel te verenigen? “Dat voelt soms als een spannend huwelijk,” lacht Petra. “Tom bepaalt de grenzen van wat technisch mogelijk is en ik probeer daar qua gezondheid het maximale uit te halen. Ik begrijp natuurlijk ook dat de consument onze kaas nog wel moet willen kopen. Als die consument voor een merk kiest waar nog te veel zout in zit, dan bereiken we ons doel ook niet.” Tom: “Eigenlijk is er geen sprake van een dilemma, maar we moeten goed naar elkaar luisteren en elkaar blijven uitdagen om tot het beste resultaat te komen.” Petra: “Elk jaar meten we hoeveel van onze kaas voldoet aan de Global Nutritional Standards en het is steeds weer spannend of we onze doelstellingen hebben gehaald.”

Alternatieven voor zout

Petra legt uit dat voor de Goudse 48+ de maximale zoutreductie inmiddels is bereikt: “Daar zijn we op een punt beland dat we niet verder kunnen door nog minder zout te gebruiken. Anders ga je concessies doen aan smaak, textuur en houdbaarheid. En als de kaas niet meer goed houdbaar is, kan dat tot voedselverspilling leiden en dat willen we natuurlijk ook niet. Nu kijken we vooral naar mogelijkheden om minder zout te gebruiken in onze andere kazen.” Tom: “Uiteraard zoeken we ook naar andere methodes om het zout in onze producten verder te verlagen en naar alternatieven voor zout. We werken daarin onder meer samen binnen de branche, met andere producenten, leveranciers en ook wetenschappers. Maar daar zijn we nog in een vroeg stadium bezig, dan praat je over mogelijke oplossingen op de wat langere termijn.”

Nieuwe doelstellingen

“We zijn in 2015 begonnen om te kijken in hoeverre het totale productenportfolio van FrieslandCampina voldoet aan onze Global Nutritional Standards,” zegt Petra. “In 2015 was dat 57% en eind 2019 hebben we de 70% bereikt, wat eigenlijk onze doelstelling voor 2020 was. Daar zijn we best trots op! We zullen de 100% overigens nooit bereiken, want in verband met wettelijke voorschriften moet in sommige producten een bepaalde hoeveelheid zout of suiker zitten. Maar we gaan uiteraard voor het maximale en aan de hand van de laatste wetenschappelijke inzichten en mogelijkheden bepalen we wat onze doelstellingen voor 2025 worden.”

Betere voeding voor de wereld

Balans productaanbod

Van basisvoedingsmiddelen van het totale
verkochte volume consumentenproducten

79%

70%

Productsamenstelling
van het totale volume
consumentenproducten dat
voldoet aan de FrieslandCampina
Global Nutritional Standards

36

Merken wereldwijd

FrieslandCampina

27-02-2020

Meer verhalen zoals deze

2 min

Resana®: veel eiwit in een kleine portie

5

Gram proteïne

13

Vitamines

8

Mineralen

Susu Bendera melkpoeder in Indonesië

Jaarverslag 2019

Highlights 2019

Jaarverslag 2019

Trends en ontwikkelingen in consumentenmarkten

3 min

TrackEasy: eerlijke, informatie over de herkomst van kindervoeding

3 min

Goede en betaalbare 
voeding voor iedereen

Onze thema’s

Betere voeding voor de wereld

Goede inkomsten voor onze boeren

Nu en in de toekomst